Múzeumpedagógia

Múzeumpedagógiai ajánló

Múzeumi óráink és foglalkozásaink az iskolai (óvodai) képzés során elsajátított tananyag könnyebb feldolgozásához és életszerűbbé tételéhez nyújtanak segítséget, ahol tárgyakon keresztül és feladatlapok segítségével, játékosan dolgozzuk fel az adott témát a Tessedik Sámuel Múzeum állandó és ideiglenes kiállításain keresztül. Ezen kiállítások válogatást nyújtanak az őskor, a népvándorláskor, a honfoglaláskor, a törökkor, valamint a XVIII - XX. század parasztságának tárgyi és szellemi kultúrájából. A foglalkozásokon bemutatásra kerülnek a múzeum gyűjteményében található és az éppen tárgyalt történelmi korszakhoz kapcsolódó tárgyak és dokumentumok is, melyeken keresztül átélhetőbbé válnak az elmúlt évszázadok történelmi eseményei.

Jelenlegi kínálatunk egy lehetőség a Tessedik Sámuel Múzeum gyűjteményének megismeréséhez, de igény szerint egyéni ötleteket is szívesen megvalósítunk.

Gyűjteményünk összetett, több tantárgyhoz, témakörhöz is kapcsolódhat, éppen ezért már a ráhangoló órát megelőzően szükséges a kiállításaink feltérképezése, azért, hogy kiválasztható legyen a tananyaghoz leginkább illeszkedő része. A témákat a gyermekek életkorának megfelelően interpretáljuk. Kötetlen formában, játékos, manuális elemek közbeiktatásával lehetővé tesszük, hogy az átélés élménye hangsúlyossá váljék. Az élmények maradandóságát pedig az órákhoz kiegészítésül kapcsolódó kézműves foglalkozáson készült tárgyak is erősítik.

Bízunk benne, hogy a választott foglalkozások, a múzeum adta kulturális lehetőségek hozzájárulnak a jelenlegi és a jövőbeli múzeumkedvelők táborának bővüléséhez.

A felfedezéshez kellemes időtöltést kívánnak a Tessedik Sámuel Múzeum dolgozói!

Múzeumi órák

Bevezetés a régészetbe, munkában a régész

A foglalkozáson a diákok a történelem írott és íratlan forrásaival ismerkedhetnek meg. A régészek által feltárt leletek a történelem forrásai, melyeket munkájuk során hoznak felszínre és fejtik meg rendeltetéseiket. Ismerkedés egy lelet történetével.

Honnan kerültek elő ezek a tárgyak? Mi is az a régészet? Kik a régészek és mi a munkájuk? Kötetlen beszélgetés Szarka József régész közreműködésével.

Ajánlott korosztály: 11-14 év

A foglalkozás időtartama: 45 perc


Élet az őskorban

A foglalkozás bevezetőjeként a gyerekek megnézik az állandó kiállítás őskori anyagát, majd ismertetőt kapnak a Szarvas környékén élt népek életmódjáról, gazdálkodásáról, település-változásainak történetéről. Megismerhetik az ősi emberek viszonyát a természethez, az állatokhoz és a növényekhez. Választható feladatok: a nagyobbak feladatlapokat tölthetnek ki, a kisebbek pedig marokedényt készíthetnek agyagból.

Ajánlott korosztály: 6-14 év

A foglalkozás időtartama: 60 perc


Élet a Római Birodalom idején

A foglalkozáson a diákok megismerhetik a Provinciális időkben a mai Szarvas környékén élő népek életét, kultúráját, és viszonyukat a Római birodalomhoz. Bepillantást kaphatnak a Római Birodalom történetébe. Megismerkedhetnek a szarmata népek történelemben betöltött szerepével, szó esik a mindennapi életükről a területünkön talált római árukról, azok kereskedelméről, valamint a szarmaták és a rómaiak kapcsolatáról a régészek által felszínre hozott tárgyak által. Kiegészítő kézműves foglalkozás: a lányok szarmata ékszert fűznek gyöngyből, a fiúk saját törzsi tamga pecsételőt (törzsi jel) készítenek agyagból. Felpróbálhatják a tógát és a szarmata női viseletet.

Ajánlott korosztály:10-14 év

A foglalkozás időtartama: 90 perc


A honfoglalás és népünk eredete

Népünk múltjával, történetével foglalkozunk a honfoglaláson és a kalandozó hadjáratokon keresztül az államalapításig. Régi mondákat elevenítünk fel (csodaszarvas legenda, turul legenda), majd az ásatásokon előkerült tárgyakon keresztül felidézzük a gazdaságot, viseletet, életmódot és a hitvilágot. Aktivity kártyák segítségével, játékosan ismerkednek honfoglalás kori tárgyakkal, fogalmakkal.

Választható kézműves foglakozás: rézlapból minták alapján, egyéni elképzelés szerint tarsolylemezt, hajfonatkorongot vagy pávasárkányos karperecet készítünk.

Ajánlott korosztály:11-14 év

A foglalkozás időtartama: 60-90 perc


Honfoglaló magyarok nyomában

A foglalkozáson kiderül, hogy miként éltek, hol laktak, hogyan öltözködtek, s miképpen

gondolkodtak a világról a Kárpát- medencébe érkező honfoglaló elődeink. 

A gyerekek jelmezekbe bújva eldramatizálják a fehér ló mondáját, majd Activity kártyák segítségével játékosan ismerkednek a honfoglalás kori tárgyakkal, fogalmakkal. A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység:  hajfonatkorong, tarsolylemez vagy pávasárkányos karperec domborítás

Ajánlott korosztály: 9-10 év

A foglalkozás időtartama 60-90 perc


A juhásznak jól van dolga…”

Az állattartás jellegzetes-a népmesékből, népdalokból már ismerős- tárgyai kerülnek elő a foglalkozás során. A pásztorok életmódját, a népi állatgyógyítás eszközeit és a pásztorművészet szépségeit mutatjuk be a kiállítás tárgyain keresztül, kiegészítve a pásztorélethez kapcsolódó, gazdasági év jeles napjainak szokásaival és szituációs játékkal. A tárgyfelismerő játék és a feladatlap segít elmélyíteni a foglalkozás során szerzett ismereteket. Kapcsolódó kézműves tevékenység: pásztorerszény készítése.                                      

 Ajánlott korosztály: 5-12 év 

 Foglalkozás időtartalma életkortól függően: 60-80 perc


Kicsi üst, nagy a füst”

A paraszti konyha, kamra felszereléseivel, használati tárgyaival, jellegzetes szarvasi

ételekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek a Domán Imre emlékkiállításban.

Összehasonlítjuk a múlt és a jelen étkezési szokásait. Az iskolások csoportokban feladatsort oldhatnak meg az egyes sütő-, főzőedények fajtáiról, használatukról. A nagyobbaknak étellel, itallal, főzéssel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat kell megfejteniük. Az óvodások képkereső játék segítségével fedezhetik fel a népmesékből ismert edényfajtákat.

Ajánlott korosztály: 5-11 év

Foglalkozás időtartama: 60 perc


Az emberi élet fordulói - Bölcsőtől a sírig

A kiállítás tárgyain és archív fotóin keresztül ismerkedünk az emberi élet korszakaival és az átmeneti rítusokkal a paraszti világban. Összevetjük mai kor és a régmúlt idők születéshez, udvarláshoz, esküvőhöz és halálhoz való viszonyát.

Ajánlott korosztály:11-18 év

Foglalkozás időtartama: 60 perc


- Városismereti túra

A túra során feladatlap segítségével, önállóan fedezhetik fel az érdeklődők a város nevezetes épületeit, szobrait. A program célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a városban fellelhető számos műemlék épület értékére, szépségére. A túra során kiderül, hogy mi volt az épületek egykori rendeltetése, funkciója. Elsősorban családok, csapatok jelentkezését várjuk

Ajánlott korosztály: 0-99 éves korig

A túra időtartama: 90 perc


- Családi foglalkozások

A múzeum évente 4 családi délutánt szervez, melyek az évszakokhoz kötődő ünnepkörökhöz illeszkednek. A több generációt megmozgató délutánok során óriás társasjáték várja a gyerekeket, ahol játékos formában elevenednek fel a népi hagyományok. A foglalkozásokon különféle kézműves tevékenységgel is várjuk az érdeklődőket, ahol együtt kapcsolódhat ki a család apraja nagyja.

A hagyományőrző eseményeket megelőző hetekben óvodás és iskolás csoportoknak is lehetőséget biztosítunk a részvételre.

Foglalkozásaink:

Vízkereszttől Hamvazószerdáig- farsangi hagyományok

Hamvazószerdától Fehérvasárnapig- a húsvéti ünnepkör szokásai

Márton-nap- Szent Márton püspök élete és a hozzá kapcsolódó legendák, hagyományok

Luca-nap- Szent Lúcia és a Luca boszorkány kettőssége a népi hiedelemvilágban, karácsonyi készülődés

Részvételi szándékukat- a foglalkozás tervezett időpontja előtt 4 nappal- szíveskedjenek jelezni.

Horváth Mariann múzeumpedagógusnál a +36 20 575 34 55 telefonszámon, vagy e-mailben a szarvasimuzeum@gmail.com