Výstavy

Stále výstavy

Turecký vek

Kino výstava

Vítame Vás v kine! Pozývame Vás na cestu v čase, na ktorej môžete nahliadnuť do dobrodružnej histórie mesta Szarvas. Udalosti, ktoré sa tu udiali, uvidíte aj na filmovom plátne: k týmto - zatiaľ neexistujúcim - filmom sme pripravili krátke ukážky. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si filmové ukážky! Prvý film nás prenesie do čias Arpáda: hovorí o prechode cez rieku Körös a o obci Szarvashalom, ktorá pri nej vznikla. Prečo bol tento prechod významný a kto ho využíval? Druhý film nás zavedie do dôb kráľa Mateja: Mesto Szarvas bolo vtedy známe pre spory medzi dvomi významnými rodmi. Kto boli títo dvaja súperi a ako sa ich spor skončil? Tretí film rozpráva príbeh z dôb tureckého panstva. V tých časoch stál v Szarvasi hrad, po ktorom dnes už nezostalo ani stopy. Aký bol osud tohto hradu, a ako sa pátra po jeho histórii? Štvrtý film zobrazuje časy tureckých vojen. Vtedy bolo meste úplne vyľudnené, no niekto v tom predsa videl veľkú príležitosť. Kto to bol a za čo mu Szarvas vďačí? Na tieto otázky dávajú odpoveď nie len filmové ukážky, ale aj s nimi súvisiace tabuľky. Tie Vám pomôžu lepšie spoznať a pochopiť zobrazenú dobu. Na vytvorenie historickej atmosféry neslúžia len filmové plagáty: môžete si pozrieť maketu hradu Szarvas, a tiež delo v životnej veľkosti.

Galéria

Prvá galéria

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀