Obnovili sme! Čakáme na vás s moderným prostredím a interaktívnou výstavnou sálou!

NAVŠTÍVTE NÁS

Stále výstavy

Programy

Kontakty

Archeologické záležitosti

Roszik Zoltán
Telefón: (+36 20) 550 2555
Fax:

Na vzťahoch s tlačou záleží

Szarka József
Telefón: (+36 20) 552 0002
Fax:

Na návštevníkov záleží

Horváth Mariann
Telefón: (+36 20) 5753455
Fax: