Miestnosť pre trhovisko

Miestnosť pre trhovisko
Vážený návštevníci! Rád by som vás privítal v miestnosti nášho múzea, kde by sme chceli prebudiť váš záujem o Samuela Tessedika

Tessedik bol evanjelický farár, ktorý nebol spokojný so svojou pastoračnou prácou, ale chcel odovzdať svoje osvietené myšlienky a vedomosti svojej kongregácii, svojej domovine. Rozmanitosť jeho práce môžete vidieť na tabuliach na stene. Dnes je jeho práca v oblasti zlepšovania pôdy a pedagogiky tá najznámejšia. Urobil veľa pre to, aby zmenil spôsob myslenia ľudí, akceptoval otvorenosť voči novým veciam, akceptoval výsledky vedy v tom čase. Postavil kostol a školu, učil, obhospodaroval pôdu a odolal poverám, viere a klebetám. Bol to človek, ktorý by mohol byť príkladom pre nás všetkých.

V jednom rohu môžete vidieť Samuela Tessedika, ktorého tvorbe vzdávame hold. V miestnosti môžete vidieť ďalšiu tabuľku a vedľa nej hru o súčasných cenách a hodnotách, ktorá odhaľuje, či bol život v 18. a 19. storočí ľahší alebo ťažší.